MITRO s.r.o. Snežienková 12086, 831 05 Bratislava

Odborné prehliadky a opravy vyhradených technických zariadení plynových a tlakových
Pravidelná kontrola vykurovacích systémov
Meranie hrúbok ultrazvukovým hrúbkomerom
Servis a montáž kotlov

IČO: 46 492 755          IČ DPH: SK2820016485

Zapísaný: Oddiel:Sro, vložka č.78386/B Os Bratislava 1

Vám ponúka:

Podľa §14 ods.1, písm.c) a §16 zákona č.124/2006Z.z. a §13 vyhlášky č.508/2009Z.z.

 • Odborné prehliadky(revízie) vyhradených technických zariadení plynových, skupina Af,g,h,i Bd,f,g,h,i
 • Odborné prehliadky(revízie) vyhradených technických zariadení tlakových, výkon stavebných
  a prvých tlakových skúšok, výkon odborných prehliadok a odborných skúšok v prevádzke,
  skupina Aa1,a2,a3,a4,b1,b2,e  Ba,b1,b2,e1,e2,f1

  Oprávnenia: 137/1/2015 - PZ - S,O(OU,R,M) - Af,g,h,i Bd,f,g,h,i
                        136/1/2015 - TZ - S,O(OU,R,M) - Aa1,a2,a3,a4,b1,b2,e Ba,b1,b2,e1,e2,f1

Podľa zákona č.314/2012Z.z.

 • Pravidelná kontrola vykurovacích systémov
  Osvedčenie č. 17/2007 - 0137

Podľa Smernice CSNS č.1/1993 (3. upravené vydanie, jún 1996)

 • Meranie hrúbok ultrazvukovými hrúbkomermi
  Certifikačný preukaz č. 10613

Podľa §12 písm.c vyhlášky č.25/1984Z.z. a doporučení výrobcov

 • Servis a montáž kotlov: BUDERUS, VIESSMANN a WOLF, výkony aj nad 100kW

www.revizak.sk                              Tel: 0904 345 129 (prvý kontakt cez sms)                             mitro@revizak.sk